ข่าวสารและกิจกรรม

มากกว่าการทำธุรกิจที่มุ่งหวังผลประกอบการที่ดี บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจ

และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องโลกสีเขียวที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อๆไป การดูแลพนักงาน

ให้มีความสุข ความปลอดภัยเป็นสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเพิ่มทักษะ

ความรู้รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการประสานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทุกๆปี​

กิจกรรม CSR ป่าปลูก

Outing เขื่อนขุนด่านปราการชล

การอบรมและซ้อมการดับเพลิง​

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจและตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องโลกสีเขียวที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อๆไป

การป้องกันการระบาด COVID​

กิจกรรม CSR วัดสองคอนดอนสวรรค์

send message

Name-Last name:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

Telephone number:

This field is required.

E-mail​

This field is required.

Topic of enquiry:

This field is required.

Details​

This field is required.

ส่งข้อความ

ชื่อ-นามสกุล:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทร:

This field is required.

อีเมลล์:

This field is required.

หัวข้อที่อยากสอบถาม:

This field is required.

รายละเอียด:

This field is required.

โทรหาเรา คลิกเลย!

( 6 automated calls)​

็Hotline:

PRASIT PRINTING (PST) CO.,LTD.

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด