บริการ / การจัดส่ง

 

"บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด เราบริการผลิตและให้คำปรึกษา

แก้ไขปัญหาด้านการพิมพ์ทุกประเภท ครบวงจร"​

 

 

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด

บริการผลิตและให้คำปรึกษามากกว่า 30 ปี​

โดยเริ่มให้คำปรึกษา ออกแบบ ต้นฉบับ แก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ผลิตงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ตลอดถึงการจัดส่ง สินค้า ตรงตามกำหนดเวลา โดย บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัดพร้อมที่จะบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้

บริการการจัดส่ง

พร้อมจัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลา ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการจัดส่ง ดูแลรักษาสินค้าให้มีสภาพดีจากโรงงานจนถึงมือลูกค้า สะดวก รวดเร็วและตรงเวลา​

มีความเชี่ยวชาญ​

ทุกๆชิ้นงานก่อนการจัดส่ง
จะผ่านการตรวจสอบจากทีมงานควบคุม

DELIVERY TEAM

คุณภาพที่​

ตลอดจนการจัดส่งสินค้า​

ที่

ตรงตามเวลา​

จากลูกม้วนเข้าในเครื่องจักรผ่านกระบวนการให้เกิดลอน
ซึ่งกระดาษลูกฟูกถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับใช้ใน
งานประกบลูกฟูกสำหรับประเภทงานบรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง
ถาด sleeve box และงานประกบฟูกอื่นๆตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้เราสามารถผลิตงานบรรจุภัณฑ์
ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการรอการสั่งซื้อจากภายนอก​

‘เครื่องทำลอนลูกฟูก’​

เป็นกระบวนการนำกระดาษ​

CORRUGATED​

Technology​

สามารถใช้ในการทดลองบรรจุและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ก่อนการพิมพ์งานจริงซึ่งทำให้ลดเวลาในการสรุปความ
ต้องการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันได้เป็นอย่างมาก​

Mockup

เพื่อใช้ในการทำ​

นำเสนอลูกค้าได้อย่างมีมิติ​

เครื่องไดคัทด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องที่สามารถตัดรูป
แบบงานได้ตรงตามที่มีการออกแบบทั้งรูปแบบและขนาด​

Automatic​

DIE-CUT​

งานแต่ละชนิดลงในระบบได้ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การทำงานและให้ความถูกต้องแม่นยำ​

ตัดของ

บันทึกขนาด size

นอกจากนี้เครื่องยังสามารถ

เครื่องตัดอัตโนมัติ ที่สามารถตัดชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการ
ในจำนวนครั้งละมากๆ ความเฉียบคมของชิ้นงานผ่านการ
ตัดโดยใบมีดที่ได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด​

CUTTING

การขีดข่วนของงานพิมพ์ด้วยการดูแลและควบคุมจาก
เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญทางด้านเทคนิคที่ส่งผลให้
งานเคลือบยูวีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สีสันความเงางาม

และความคงทนรวมทั้งการป้องกัน​

กระบวนการเคลือบยูวีที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่ม​

ไปยังเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง สามารถช่วยควบคุมค่าสีได้

ถูกต้องตรงตามงานที่ผ่านการ approve พร้อมกันกับ

ประสบการณ์การทำงานของช่างผู้เชี่ยวชาญทำให้

ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลงานงานพิมพ์จะมีสีสัน

สวยงามคมชัดตรงตามความต้องการของลูกค้า​

การมีระบบ PCM​

ที่สามารถส่งค่าสีผ่านเครื่อง​

ด้วยความพร้อมในเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ทันสมัย​

Technology​

PRINTING​

ไฟล์งานเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติและสามารถส่งต่อไป
ยังหน่วยงานอื่นๆได้อย่างทันท่วงที​

เน้นความรวดเร็ว​

ในการจัดส่ง

สวยงามมีความโดดเด่นโดย​

เรามีทีมงาน graphic ที่พร้อมให้บริการ
จัดทำแบบงานพิมพ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งการแก้ไขแนะนำเพื่อให้ผลงานที่ออกมาถูกต้อง​

GRAPHIC TEAM​

ด้วยใจบริการของพนักงานทำให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

ในการติดต่อประสานงาน​

ความรวดเร็ว

และความสามารถให้คำแนะนำรวมทั้ง​

ความพร้อมในการให้บริการด้วยความรู้​

Services​

SALE & CUSTOMER

 

"บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด

เราบริการผลิตและให้คำปรึกษา

แก้ไขปัญหาด้านการพิมพ์ทุกประเภท ครบวงจร"​

 

 

Technology​

UV COATING​

สวยงามมีความโดดเด่นโดย​

เน้นความรวดเร็ว​

กระบวนการเคลือบยูวีที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่ม​

& printing technology​

GRAPHIC TEAM​

CUTTING

เรามีทีมงาน graphic ที่พร้อมให้บริการจัดทำ

แบบงานพิมพ์ได้ตามความต้องการของลูกค้ารวม

ทั้งการแก้ไขแนะนำเพื่อให้ผลงานที่ออกมาถูกต้อง​

การจัดส่งไฟล์งานเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติและสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆได้อย่างทันท่วงที​

ใน

ป้องกัน​การขีดข่วนของงานพิมพ์ด้วยการดูแล

และควบคุมจากเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญทาง

ด้านเทคนิคที่ส่งผลให้งานเคลือบยูวี

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

และความคงทนรวมทั้งการ

เครื่องตัดอัตโนมัติ ที่สามารถตัดชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการในจำนวนครั้งละมากๆ ความเฉียบคมของชิ้นงานผ่านการตัดโดยใบมีดที่ได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่กำหนดนอกจากนี้เครื่องยังสามารถตัด

บันทึกขนาด size

ระบบได้ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การทำงานและให้ความถูกต้องแม่นยำ​​

Technology​

UV COATING​

เครื่องไดคัทด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องที่สามารถตัดรูปแบบงานได้ตรงตามที่มีการออกแบบทั้งรูปแบบและขนาดเพื่อใช้ในการทำ​

Mockup

นำเสนอลูกค้าได้อย่างมีมิติ​สามารถใช้ในการทดลองบรรจุและสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนการพิมพ์งานจริงซึ่งทำให้ลดเวลาในการสรุปความต้องการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันได้เป็นอย่างมาก​

เป็นกระบวนการนำกระดาษ​

‘เครื่องทำลอนลูกฟูก’​

จากลูกม้วนเข้าในเครื่องจักรผ่านกระบวนการให้เกิดลอนซึ่งกระดาษลูกฟูกถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับใช้ในงานประกบลูกฟูกสำหรับประเภทงานบรรจุภัณฑ์ชนิดกล่องถาด sleeve box และงานประกบฟูกอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้เราสามารถผลิตงานบรรจุภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการรอการสั่งซื้อจากภายนอก​

ความพร้อมในเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ทันสมัย​

การมีระบบ PCM​

ไปยังเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง สามารถช่วยควบคุมค่าสีได้ถูกต้องตรงตามงานที่ผ่านการ approve พร้อมกันกับประสบการณ์การทำงานของช่างผู้เชี่ยวชาญทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลงานงานพิมพ์จะมีสีสันสวยงามคมชัดตรงตามความต้องการ

ที่สามารถส่งค่าสีผ่านเครื่อง​

ความพร้อมในการให้บริการด้วยความรู้​

ความรวดเร็ว

ด้วยใจบริการของพนักงานทำให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

ในการติดต่อประสานงาน​

และความสามารถให้คำแนะนำรวมทั้ง​

ทุกๆชิ้นงานก่อนการจัดส่ง
จะผ่านการตรวจสอบจากทีมงานควบคุม

มีความเชี่ยวชาญ​

คุณภาพที่​

ตลอดจนการจัดส่งสินค้า​

ที่

ตรงตามเวลา​

ของงานแต่ละชนิดลงใน​

send message

Name-Last name:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

Telephone number:

This field is required.

E-mail​

This field is required.

Topic of enquiry:

This field is required.

Details​

This field is required.

ส่งข้อความ

ชื่อ-นามสกุล:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทร:

This field is required.

อีเมลล์:

This field is required.

หัวข้อที่อยากสอบถาม:

This field is required.

รายละเอียด:

This field is required.

โทรหาเรา คลิกเลย!

( 6 automated calls)​

็Hotline:

PRASIT PRINTING (PST) CO.,LTD.

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด